Archives mensuelles : février 2014

Hicham Anouar

{{Nom : Anouar\n\n_ Prénom : Hicham\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 19 Août 1997\n\n_ Lieu de naissance :\n\n_ Clubs en carrière : Rouen Huskies\n\n_ SAISON 2014\n_ AVG : . / AB : / H : / RBI :\n\n}}\n

Publié par

Hugo Thafournel

{{Nom : Hugo\n\n_ Prénom : Thafournel\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 18 Juin 1998\n\n_ Lieu de naissance : Rouen\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Victor Beucher

{{Nom : Beucher\n\n_ Prénom : Victor\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 09 Mai 1998\n\n_ Lieu de naissance : Rouen\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Martin Briand

{{Nom : Briand\n\n_ Prénom : Martin\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 22 Février 1998\n\n_ Lieu de naissance : Reims\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Thibault Darras

{{Nom : Thibault\n\n_ Prénom : Darras\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 28 Janvier 1998\n\n_ Lieu de naissance : Mont Saint Aignan\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Florian Lacomba

{{Nom : Lacomba\n\n_ Prénom : Florian\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 20 Juin 1997\n\n_ Lieu de naissance : Rouen\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Paul Dufayet

{{Nom : Dufayet\n\n_ Prénom : Paul\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 14 Janvier 1997\n\n_ Lieu de naissance : Mont Saint Aignan\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Camille Assié

{{Nom : Assié\n\n_ Prénom : Camille\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 23 Août 1996\n\n_ Lieu de naissance : \n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Amaury Sezille

{{Nom : Sezille\n\n_ Prénom : Amaury\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 17 Novembre 1995\n\n_ Lieu de naissance : Colmar\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par

Simon Huet

{{Nom : Huet\n\n_ Prénom : Simon\n\n_ Taille : m\n\n_ Poids : kg\n\n_ Date de naissance : 17 Juin 1995\n\n_ Lieu de naissance : Rouen\n\n_ Clubs en carrière : Rouen 76\n\n_ AVG : . / H : / RBI : \n}}

Publié par