Elite : les stats des Huskies

| Publié par | Catégories : Non classé

\n\nMoyenne\n \n{(3,1 AB / match)} : \n1. Scalabrini .371 / \n2. Marche .324 / \n3. Piquet .304 / \n4. David .280\n\n{(moins de 3,1 AB / match)} : \n1. Gauthier .356 / \n2. Becquey .333 / \n3. R.Perez .325 / \n4. Hagiwara .318 / \n5. Le Guillou .304\n\nAt-bats : \n1. Piquet 125 / \n2. Marche 108 / \n3. Scalabrini 97 / \n4. David 93 / \n5. Gauthier 90\n\nPoints marqués : \n1. Piquet 35 points / \n2. Marche 32 pts / \n3. Gauthier 26 pts / \n4. David 21 pts / \n5. Peron 20 pts\n\nCoups-sûrs : \n1. Piquet 38 hits / \n2. Scalabrini 36 hits / \n3. Marche 35 hits / \n4. Gauthier 32 hits / \n5. R.Perez, Peron, David 26 hits\n\nSimples :\n1. Piquet 31 / \n2. Scalabrini 29 / \n3. Marche 28 / \n4. Gauthier 23 / \n5. Peron 22 \n\nDoubles : \n1. Scalabrini, Marche 7 / \n3. Gauthier 6 / \n4. Piquet, David 5 \n\nTriples :\n1. Bert 4 / \n2. R.Perez, Piquet 2 / \n4. Gauthier, Aoutin, Crescent, Israël 1\n\nCircuits :\n1. Gauthier, R.Perez 2 / \n3. David 1\n\nPoints produits :\n1. Gauthier 27 / \n2. David 25 / \n3. R.Perez 22 / \n4. Scalabrini, Marche 19\n\nButs sur balles : \n1. Gauthier 22 / \n2. Marche 18 / \n3. David 17 / \n4. Piquet 16 / \n5. Scalabrini 14\n\nStrike-outs : \n1. David 25 / \n2. Piquet 23 / \n3. Bert 18 / \n4. Marche 11 / \n5. Aoutin, Crescent 10\n\nButs volés : \n1. Piquet 22 / \n2. Gauthier, Hagiwara, Le Guillou 9 / \n5. Scalabrini, David 5\n\nOne base % (3,1 at bat) :\n1. Scalabrini .462 / \n2. Marche .417 / \n3. David .400 / \n4. Piquet .392 \n\n{(moins de 3,1 at bat)} : \n1. Gauthier .479 / \n2. Hagiwara .474 / \n3. Le Guillou .431 / \n4. Peron .390 / \n5. R. Perez .357\n\nSlugging average : \n{(3,1 at bat / match)} :\n1. Scalabrini .443 / \n2. Marche .389 / \n3. Piquet .376 / \n4. David .366\n\n{(moins de 3,1 at bat)} : \n1. Gauthier .511 / \n2. R.Perez .500 / \n3. Bert .462 / \n4. Hagiwara .409 / \n5. Le Guillou .348\n\nTotal bases : \n1. Piquet 47 / \n2. Gauthier 46 / \n3. Scalabrini 43 / \n4. Perez 40 / \n5. David 34\n\nSacrifice flyes : \n1. Gauthier, Piquet 3 / \n3. Scalabrini, Peron, David 2 \n\nSacrifice hits : \n1. David, Bert 2 / \n2. Marche, Hagiwara, Peron, Israël, Couton 1\n\nHit by pitches : \n1. Peron 6 / \n2. Le Guillou 5 / \n3. Scalabrini, Piquet, Crescent, Israël 4\n\nGIDP :\n1. R.Perez, Marche 4 / \n3. Scalabrini, Gauthier, Hagiwara, David 3\n\nMoyenne avec coureurs en position de marquer :\n \n{(3,1 at bat / match)} : \n1. Scalabrini .517 / \n2. David .366 / \n3. Marche .327 / \n4. Piquet .279 \n\n{(moins de 3,1 at bat)} : \n1. Peron .406 / \n2. R.Perez .350 / \n3. Gauthier .341 / \n4. Aoutin .308 / \n5. Sochon .286\n\nRuns created : \n1. Gauthier 26,5 / \n2. Piquet 25,1 / \n3. Scalabrini 21,9 / \n4. Marche 17,7 / \n5. David 15,4\n\n{LANCEURS}\n\nLanceurs, victoires : \n1. Ouin 7-1 / \n2. K.Perez 6-1 / \n3. Aoutin 3-0 / \n4. Kosow 3-1 / \n5. Sochon 3-2 \n\nLanceurs, ERA\n{(1 IP / match)} : \n1. K.Perez 1,34 / \n2. Ouin 1,89 / \n3. Kosow 2,52 / \n4. Sochon 3,89\n\n{(moins de 1 IP / match)} : \n1. R.Perez 0,00 / \n2. Crescent 1,32 / \n3. Piquet 3,38 / \n4. Aoutin 3,42 / \n5. Couton 6,91\n\nSauvetages : \n1. R.Perez 3 / \n2. K.Perez, Ouin, Aoutin, Piquet 1\n\nManches lancées : \n1. K.Perez 67,333 / \n2. Ouin 47,667 / \n3. Kosow 35,667 / \n4. Sochon 34,667 / \n5. Aoutin 26,333\n\nButs sur balles : \n1. Ouin 28 / \n2. Couton 26 / \n3. Kosow, Sochon 18 / \n5. K.Perez 16\n\nStrike outs :\n1. Kosow 63 / \n2. K.Perez 62 / \n3. Ouin 27 / \n4. Sochon 24 / \n5. Aoutin 19\n\nBalks : \n1. Ouin, Piquet, Aoutin 2 / \n4. Crescent 1\n\nWild pitches : \n1. Couton 5 / \n2. Crescent 2 / \n3. K.Perez, Sochon 1\n\nHit by pitches : \n1. Sochon 8 / \n2. K.Perez 5 / \n3. Crescent, Kosow, Couton 4\n\nMoyenne des frappeurs :\n \n{(1 IP / match)} : \n1. Kosow .181 / \n2. K.Perez .183 / \n3. Ouin .201 / \n4. Sochon .308 \n\n{(moins d’1 IP / match)} : \n1. Couton .184 / \n2. R.Perez .200 / \n3. Crescent .211 / \n4. Aoutin .215 / \n5. Piquet .258\n\nStrike / 9 manches :\n1. Kosow 15,90 / \n2. R.Perez 12,00 / \n3. Crescent 9,22 / \n4. Couton 8,79 / \n5. R. Perez 8,29 \n\nButs sur balles / neuf manches : \n1. Couton 16,33 / \n2. Crescent 7,24 / \n3. Piquet 6,75 / \n4. Ouin 5,29 / \n5. Sochon 4,67\n\nWHIP : \n1. K.Perez 0,89 / \n2. R.Perez 1,00 / \n3. Kosow 1,15 / \n4. Aoutin 1,22 / \n5. Ouin 1,28\n\n\n{COMPARATIF}\n\n| | ROUEN | ADVERSAIRES|\n|Moyenne 😐 .298 | .213|\n|Points : |234 | 124|\n|Hits : |300 | 195|\n| Doubles 😐 51 | 37|\n| Triples : |12 | 4|\n| Circuits : |5 | 6|\n| Buts sur balles 😐 134 | 136|\n| Strike outs : | 160 |232|\n|Bases volées : | 75 | 17|\n|Retraits en tentative de vol 😐 12 | 14|\n|Moy avec coureurs | .323 | .247|\n| en pos. de marquer :||